كواكبیان با اشاره به استیضاح ظریف؛ به جای تشویق، استیضاح می نماییم

آذر: نماینده مردم تهران در مجلس با نمایش توضیحاتی درباره مسئولیت پذیری در جامعه اظهار نمود: اگر دكتر ظریف می گوید پولشویی در كشور وجود دارد به جای این كه تشویق كرده و پیگیری نماییم، استیضاح می نماییم.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، مصطفی كواكبیان طب سخنانی در همایش مسئولیت اجتماعی شركتی و فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر تعاملات اقتصادی اظهار نمود: واقعیت این است كه فرهنگ مسئولیت اجتماعی و پاسخگو بودن وظایفی دارد كه تا حدودی در كشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و جای تامل زیادی دارد.
وی با تاكید بر اینكه منافع جمعی باید مقدم بر منافع فردی باشد، اظهار داشت: این كه در تقسیم مسئولیت ها و توزیع منابع بسیاری اطراف خود یا مباحث رانت خواری و فرزند سالارانه را در نظر می گیرند، این كار ما را به پیشرفت نمی رساند در حالیكه اگر روحیه تقدم منافع جمعی وجود داشت حتما هم افزایی احداث می كرد.
این نماینده مجلس همین طور با اشاره به اینكه چند عامل سبب احداث فرهنگ مسئولیت اجتماعی می شود، اظهار داشت: رهبران و زمامداران اجتماع باید الگو و اسوه در مسئولیت پذیری باشند و مسئولیت خودرا بر دوش دیگران نیندازند، مساله دیگر این كه حاكمیت قانون در جامعه و كشور وجود داشته باشد.
كواكبیان تصریح كرد: امروز، روز مجلس و شهادت مدرس است ما همه ادعا داریم كه در مجلس مدرس گونه هستیم و مدرس وار قانون تصویب می نماییم، اما چقدر در این راستا در صداقت و شفافیت عمل می نماییم، مرحوم مدرس نامی از خود برجای گذاشت كه همه می گویند باید مثل او بود واقعیت این است كه او برای خودش تلاش نمی كرد همه كوشش او و هم و غم برای مردم بود و این مسئولیت اجتماعی مدرس است كه او را وا می دارد از حقوق مردم دفاع كند.
این نماینده اصلاح طلب مجلس اضافه كرد: اگر قرار باشد مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی در كشور ما جا بیفتد باید از رهبران اجتماع انتظار داشت حاكمیت قانون علی السویه و به طور مساوی وجود داشته باشد.
او همینطور اظهار نمود: در جامعه و كشور نیازمند آموزش حقوق شهروندی هستیم، اما باید دید چقدر به حقوق شهروندی تسلط داریم و رصد می نماییم.
كواكبیان ادعا كرد: بعنوان مثال خبرنگاری كه وضعیت جامعه را بیان می كند احضار می نماییم اما با فردی كه خلاف كرده كاری نداریم.