عراقچی: ایران برابر اقدامات زورمدارانه آمریكا ایستادگی خواهد نمود

به گزارش آذر معاون سیاسی وزیر خارجه با اشاره به جنگ اقتصادی آمریكا ضد ایران، اقدامات آمریكا را سر منشاء تشنجات منطقه ای دانست و اظهار داشت: ایران برابر اقدامات زورمدارانه ایستادگی خواهد نمود.
به گزارش آذر به نقل از مهر، «نزار خیرالله» قائم مقام وزارت خارجه عراق كه به ایران سفر كرده با «سیدعباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه در چارچوب كمیته سیاسی دو كشور دیدار و در مورد موضوعات مختلف و مورد علاقه گفتگو و بر لزوم رایزنی های مستمر بین ایران و عراق در شرایط كنونی منطقه تاكید نمودند. «سیدعباس عراقچی» در این دیدار از دیدگاه روشن و سازنده عراق در پشتیبانی از مواضع جمهوری اسلامی تشكر كرد. عراقچی با اشاره به جنگ اقتصادی آمریكا ضد ایران، اقدامات آمریكا را سر منشاء تشنجات منطقه ای دانست و اظهار داشت: ایران برابر اقدامات زورمدارانه ایستادگی خواهد نمود.