سرلشكر موسوی: تكیه ما صرفا بر دفاع نخواهد بود

آذر: فرمانده كل ارتش با اشاره به اینكه «ما شروع كننده هیچ جنگی نبوده ایم و نیستیم اما تكیه ما صرفا بر دفاع نیست»، اظهار نمود: قدرت هجومی و توان ضربه زدن ما پس از شروع حمله متجاوزان ویران كننده و پشیمان كننده خواهد بود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، امیر سرلشكر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده كل ارتش در مراسم صبحگاه عمومی تیپ ۲۵ واكنش سریع نیرو مخصوص نیروی زمینی ارتش در تبریز، اظهار داشت: شرایط امروز جهان و منطقه، آمادگی بیشتر از پیش را الزامی كرده است.
وی ادامه داد: دشمنان عنود، مستكبر و زخم خورده انقلاب، طرح و نقشه های شیطانی در سر دارند كه آمادگی های مختلف ملی و نظامی می تواند این دسیسه ها را خنثی كند.
امیر سرلشكر موسوی اشاره كرد: هرچه آمادگی رزمی بالاتر باشد توان دفاع و توان هجوم پس از دفاع اولیه را بیشتر می كند.
فرمانده كل ارتش اشاره كرد: ما شروع كننده هیچ جنگی نبوده ایم و نیستیم اما تكیه ما صرفا بر دفاع نیست، ابتدا در زمان شروع حمله دشمن دفاع خواهیم كرد، اما قدرت هجومی و توان ضربه زدن ما پس از شروع حمله متجاوزان ویران كننده و پشیمان كننده خواهد بود.
سرلشكر موسوی اشاره كرد: ما در دفاع مقدس یكبار به جهان ثابت كردیم كه بر سر آرمان های خود تا كجا ایستاده ایم، امروز بسیار قدرتمندتر از آن زمان در دفاع از آرمان ها و دفاع از این ملت و كشور سر سوزنی كوتاه نخواهیم آمد.

منبع: