در صحن مجلس؛ نماینده میاندوآب از پاسخ های وزیر دادگستری قانع شد

آذر: نماینده میاندوآب از پاسخ های وزیر دادگستری درباب عملكرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی قانع شد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس، بررسی سؤال جهانبخش محبی نیا از وزیر دادگستری در مورد اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و همین طور سالم سازی عملی قوه قضائیه در دستور كار قرار گرفت.
پس از پاسخ های وزیر، نماینده میاندوآب اعلام نمود از پاسخ های وزیر دادگستری قانع شده است.

منبع: