سخنگوی قوه قضاییه: سالار آقاخان احضار شد، نیامد

به گزارش آذر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سالار آقاخان و اینكه او الان كجاست؟ اظهار داشت: درباره اینكه الان كجاست فقط اطلاع داریم روز دادگاه كه احضار شده بود نیامده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سالار آقاخان، اظهار داشت: پروسه رسیدگی به این پرونده در حال انجام می باشد. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده اما حضور پیدا نكرده است.
وی با اشاره به اینكه وثیقه لازم از ایشان ستاندن شده است، اظهار داشت: درباره اینكه الان كجاست فقط اطلاع داریم روز دادگاه كه احضار شده بود نیامده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: هم بوسیله قانون و وثیقه گذار پیگیر هستیم كه درادامه جلسات دادگاه حضور پیدا كند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی می گیرد.
ادامه دارد

منبع: