بعیدی نژاد: ‏ غرامت دولت انگلیس به بانك ملت پرداخت گردید

آذر: سفیر كشورمان در لندن تایید نمود كه ‏غرامت دولت انگلیس به بانك ملت كه برمبنای رأی چهار ماه پیش دادگاه می باید به آن بانك پرداخت می شد، پرداخت شده است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه توییتر خود نوشت: این غرامت بر اساس رأی دادگاه بریتانیا و بعلت غیر قانونی بودن تحریم هایی است كه خزانه داری انگلیس از سال ۲۰۰۹ میلادی برای چند سال ضد بانك ملت اعمال كرده بود.
وی افزود: ‏نتیجه دادگاه بریتانیا و گردنگیر خزانه داری آن كشور به پرداخت غرامت به بانك ملت یك موفقیت مهم حقوقی برای ایران شمرده می شود.

منبع: