موسوی: انتخابات تونس مبین تحكیم دموكراسی و نقش اساسی مردم است

به گزارش آذر سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری انتخابات در تونس را مبین تقویت و تحكیم دموكراسی و نقش اساسی مردم این كشور دانست.

به گزارش آذر به نقل از مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز خرسندی از برگزاری موفقیت آمیز دور اول انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس نمایندگان تونس و با تبریك به ملت و دولت دوست و برادر تونس، برگزاری این انتخابات و انتقال روان قدرت در تونس را مبین تقویت و تحكیم دمكراسی و نقش اساسی مردم این كشور دانست.
وی با عنایت به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس در ایام آینده، ابراز امیدواری كرد كه دور دوم انتخابات در این كشور هم با موفقیت برگزار گردد.