درخواست حسام الدین آشنا از قوه قضاییه

به گزارش آذر مشاور رئیس جمهور از قوه قضاییه خواست نام، مكان و اقدامی را كه برای ممانعت از تعطیلی ۵۰۰ كارگاه و مراكز تولیدی شده را اعلام نماید.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حسام الدین آشنا مشاور رسانه ای رئیس جمهور در توییتر نوشت:
«میزان: با اقدامات قضات و دادستان ها در سراسر كشور از تعطیلی حدود ۵۰۰ كارگاه و مراكز تولیدی جلوگیری شده است.
لطفا؛ نام، مكان، علت در معرض تعطیل بودن، اقدامات مشخص دستگاه قضایی در هر مورد و وضعیت فعلی تولید هر مركز جهت تنویر افكار عمومی اعلان فرمایید.»