سردار سلامی در مراسم شهید تهرانی مقدم دشمن می داند كه ناوهای هواپیمابرش دیگر در هیچ جای دنیا امنیت ندارد

به گزارش آذر فرمانده سپاه پاسداران با بیان این كه «در دنیای ذهن شهید تهرانی مقدم حذف رژیم صهیونسیتی یك آروز بود اما امكان تحقق داشت و دارد»، اظهار داشت: امروز همه فرزندان ما در صنعت موشكی و نیروهای مسلح راه را یافته اند و هرروز یك پیشرفت را تجربه می نماییم.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، سردار حسین سلامی طی سخنانی در مراسم بزرگداشت شهید حسن تهرانی مقدم با بیان این كه شهیدان ما این خصوصیت را دارند كه سرچشمه های بی نظیر اعتبار و شكوه ما در جهان هستند، اظهار داشت: آنان هم راهند و هم راهگشا. ستارگانی هستند كه به وسیله شان می توان راه را پیدا كرد. جنس شهیدان جنس زندگی است اما آنان زندگی را هم احیا می كنند.
وی اضافه كرد: بدون آنان ما نمی توانستیم ثابت قدم و پایدار باشیم آنان به ما آموختند كه برای حفظ عزت مسلمانان نباید جهاد را ترك كرد. هرگاه برای آنان مراسمی وجود دارد جمعیتی فروان حضور پیدا می كند؛ چونكه این مراسم به انسان شور می بخشد و نشاط.
فرمانده سپاه پاسداران با تاكید بر این كه «افق آگاهی شهیدان ما بلند بود»، اظهار نمود: در بین شهیدان بزرگ ما سردار شهید حسن تهرانی مقدم یك شخصیت استثنایی بود و یك مجاهد فی سبیل الله. برادر شهیدی كه در افق آرزویش هدف های بلندی دیده می شد. هیچ چیز در میدان دید او ناممكن نبود و از شكست ها ناامید نمی شد.
سلامی با یادآوری تلاش های شهید تهرانی مقدم برای صنعت موشكی، اظهار نمود: آن روز كه او كارش را آغاز كرد ما از جهان موشكی دنیا فاصله بسیاری داشتیم اما این شهید ما را مثل لوكوموتیوی دنبال خود می كشید و ما را به جایی رساند كه امروز هستیم. او رسالتش این بود كه توان نظامی ما را به جایی برساند كه در دل دشمن رعب بیندازد. كاری كه وی در آغاز راهش به آن توجه داشت و امروز به آن رسیده ایم یك آرزو بود.
وی تاكید كرد: دشمن می داند كه ناوهای هواپیمابرش دیگر در هیچ جای دنیا امنیت ندارد؛ چونكه این در ذهن شهید تهرانی مقدم آمده بود كه موشك های ما را به توانی برساند كه بتوانند ناوهای هواپیمابر دشمن را هدف قرار دهند.
فرمانده سپاه پاسداران با بیان این كه «در دنیای ذهن شهید تهرانی مقدم حذف رژیم صهیونسیتی یك آروز بود اما امكان تحقق داشت و دارد»، اظهار داشت: امروز همه فرزندان ما در صنعت موشكی و نیروهای مسلح راه را یافته اند و هرروز یك پیشرفت را تجربه می نماییم.
وی اشاره كرد: ما از روزی كه تحریم شدیم حتی از روزی كه ترور دانشمندان هسته ای ما آغاز شد، یك جلوبرنده برای كار ما شد و امروز ظرفیت های انباشته شده در این نیرو استعداد و توان لازم را برای درهم شكستن هر نیروی به ظاهر قدرتمندی در جهان فراهم نموده و جوانان ما هرگونه خطای آنان را اصلاح خواهند كرد.
وی افزود: امروز راه سعادت ما در تابعیت از ولایت است و این را مردم ما می دانند. امروز رهبری انقلاب همان كسی است كه خود صراط مستقیم شناخته می شود.

منبع: