رحمانی فضلی: در حوادث اخیر به دنبال منفعت جناحی نباشید

به گزارش آذر وزیر كشور با اشاره به اینكه در حوادث اخیر كشور برخی به دنبال رقابت سیاسی و كسب منافع جناحی بودند، اظهار نمود: این مورد موضوعی ملی و مربوط به امنیت كشور بود و نباید این مورد را در قالب رقابت های سیاسی و منفعت اندیشی مورد توجه قرار دهند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه خود با استانداران در جمع خبرنگاران درباره ی این نشست توضیح داد و اظهار داشت: امروز در خدمت استانداران محترم بودیم باتوجه به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر شد كه استانداران در این نشست حضور داشته باشند و یك مرتبه دیگر تمام این مسیر انتخابات را مرور نماییم و بتوانیم گزارشاتی را از استانداران در این خصوص داشته باشیم تا بتوانیم متناسب با شرایط بستر همكاری و تعامل با دستگاه هایی كه با مبحث انتخابات مرتبط هستند را برقرار نماییم.
ایشان در ادامه با اشاره به حوادث اخیری كه طی اصلاح قیمت بنزین در كشور رخ داد، اظهار نمود: در این نشست استانداران متناسب با استانی كه در آن قرار دارند گزارشی را از حوادث اخیر دادند. تلاش شد كه نقاط آسیب، علل شروع و نحوه مدیریت در این عرصه بررسی شود. قرار شد استانداران مواردی را جمع آوری كنند. آنرا به وزارت كشور بدهند تا وزارت كشور نسبت به اقدامات انجام شده و شرایط استان تصمیمات لازم را اتخاذ كند.
وزیر كشور افزود: مردم پاسخ مناسبی را به كسانی كه باعث شرارت و مشكلات برای آنها شدند، دادند. امیدوارم ما بتوانیم با هماهنگی بیشتر امنیت مردم را كه امر بسیار مهمی است به نحو احسن مورد توجه قرار دهیم. علیرغم همه اقداماتی كه از جانب دشمنان و معاندین در این عرصه رخ داد مبحث قابل توجه این است كه مردم كماكان با وجود شرایط كنونی و مشكلاتی كه در بعضی حوزه ها به علت تحریم ها وجود دارد حامی انقلاب و نظام خود هستند. و همگی ما و مردم با اراده و دقت لازم پشت سر رهبری و همگام با دولت ثابت می نماییم كه در همه شرایط مردم پشتیبان انقلاب هستند.
وزیر كشور اظهار داشت: كسانی كه در این خصوص به علت عدم اطلاع از ابعاد قضاوت هایی كردند لازم است تامل بیشتری داشته باشند. این نوع قضاوت ها برای نیروهایی كه برای امنیت مردم ودفاع از امنیت آنها در مقابل كسانی كه قصد ایجاد مشكلاتی را برای مردم داشتند، شرایط سختی را گذراندند صحیح نیست. نباید بگونه ای صحبت نماییم كه زحمات آنها نادیده گرفته شود.
او در آخر خاطرنشان كرد: برخی جریانات در این مورد فكر كردند كه حالا بستر سیاسی خوبی برای رقابت وجود دارد. مسائلی را مطرح نمودند كه خود مردم قضاوت خواهند كرد. ما باید دقت كنیم كه این مورد مربوط به امنیت ؛ اقتدار و منافع ملی است. نباید این مورد را در قالب رقابت های سیاسی، مسائل جناحی و منفعت اندیشی قرارداده و استفاده نماییم.