نخستین اطلاعیه هیات مركزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس

آذر: در نخستین اطلاعیه هیات مركزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تاكید گردیده است كه این هیات و شورای نگهبان با هرگونه ادعا و سوءاستفاده افراد درباب بررسی صلاحیت داوطلبان برابر قانون رفتار خواهدنمود.
به گزارش آذر به نقل از شورای نگهبان، نخستین اطلاعیه هیات مركزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری امروز پنج شنبه (۱۴ آذر ۱۳۹۸) منتشر گردید كه متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
به اطلاع داوطلبان محترم نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میاندوره ای پنجمین دورة مجلس خبرگان رهبری می رساند؛

شورای نگهبان و هیأت های نظارت بر انتخابات، نظارت نهایی بر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارند.

شورای نگهبان با هرگونه ادعا و سوءاستفاده افراد درباب بررسی صلاحیت داوطلبان و ارتباط با اعضای شبكه نظارت در سراسر كشور و یا نهاد شورای نگهبان برابر قانون رفتار خواهدنمود.

هیأت های نظارت در استانها و هیأت مركزی آماده دریافت گزارشات درباب تخلفات افراد سودجو خواهند بود.

هیات مركزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
و نخستین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

منبع: