پایگاه شهید نوژه همدان پیشرو در سرنگونی داعش

به گزارش آذر ایسنا/همدان معاون سیاسی، امنیتی استانداری همدان اظهار داشت:  تاریخ در مورد اقدامات شجاعانه و مقتدانه نیروی هوایی پایگاه نوژه در زمان مقتضی، دفع و از بین بردن شر داعش به اثبات خواهد رساند.
مصطفی آزادبخت شنبه ۱۹ بهمن در مراسم گرامیداشت نیروی هوایی پایگاه شهید نوژه همدان، با اشاره به اینكه اقدام نیروی هوایی ارتش در ۱۹ بهمن ۵۷ كمر رژیم طاغوت را شكست، تصریح كرد: ۱۹ بهمن روز آغاز اقتدار و اسلام خواهی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به اینكه اقدام نیروی هوایی انقلاب را تكمیل كرد، اضافه كرد: پس از انقلاب هم روحیه ایثار و شهادت طلبانه در میان نیروهای هوایی از بین نرفته و وجود دارد.
معاون سیاسی استاندار همدان اظهار نمود: در آخرین تجاوز كه دشمن ضد جمهوری اسلامی ایران داشت، عكس العمل سریع و قاطع نیروی هوایی و حمله به پایگاه نظامی استكبار جهانی برگ زرینی در كارنامه این نیرو ثبت نمود.
وی از نقش پررنگ نیروی هوایی در دفع شر داعش یاد كرد و اظهار داشت: تاریخ در مورد اقدامات شجاعانه و مقتدانه نیروی هوایی پایگاه نوژه در زمان مقتضی، دفع و از بین بردن شر داعش به اثبات خواهد رساند.