دیدار رییس سازمان انرژی اتمی چین صالحی: در صورت عدم تسریع باز طراحی راكتور اراك، ایران آماده راه اندازی راكتور قبلی است

آذر: علی اكبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران كه جهت شركت در سمینار بین المللی امنیت هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین سر می كند، عصر روز دوشنبه با همتای چینی خود دیدار و درباب همكاریهای دوجانبه به ویژه پروژه بازطراحی و نوسازی راكتور تحقیقاتی آب سنگین خنداب مذاكره كرد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، در این دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاكید كرد، در صورت عدم تسریع در پروژه باز طراحی راكتور آب سنگین خنداب اراك، ایران آماده راه اندازی راكتور قبلی است.
رئیس سازمان انرژی اتمی چین در این دیدار با تاكید بر تداوم حمایت همه جانبه كشورش از برجام، پیشرفت های حاصله در زمینه پروژه بازطراحی را برغم كارشكنی های آمریكا، رضایتبخش توصیف كرد.
وی در عین حال متذكر شد كه برای مقابله با سیاست های یكجانبه آمریكا، باید طرف های دیگر در برجام همچون اروپایی ها نیز با جدیت بیشتری به انجام این پروژه كمك برسانند.
وی با انتقاد از این سیاست های یكجانبه مقابل كشورهای مختلف همچون ایران و چین، این رفتارها را ناپسند برشمرده و از ایران خواست تا در برخورد با سیاست های امریكا همچنان كوشش های خودرا بر محور گفتگو و تعامل با كشورهای متعهد به برجام ادامه دهد.
صالحی در این جلسه ضمن تقدیر از اقدامات چین در پروژه بازطراحی و همین طور روابط خوب سیاسی بین دو كشور بر اهمیت به انتها رساندن هر چه زودتر این پروژه مهم تاكید داشته و از جانب چینی خواست تا نسبت به جبران تأخیرهای به وجود آمده اقدام نمایند.
وی با یادآوری قطعنامه سازمان ملل كه پیشرفت پروژه را مستقل از هر گونه آینده ای برای برجام در نظر گرفته است، از رئیس انرژی اتمی چین خواست تا در تعامل با شركت های طرف قرارداد با پروژه بر این مساله تاكید و نسبت به نهایی نمودن موضوعات همكاری ها و قراردادها اقدام نمایند.
صالحی همین طور اشاره كرد: چنانچه این پروژه با كارشكنی آمریكا و كوتاهی اروپا به سرانجام نرسد، ممكنست ایران ناگزیر از بازگشت به طراحی قبلی پروژه راكتور آب سنگین خنداب اراك شود.
درانتها دو طرف بر عزم و اراده كشورهای خود در ارتباط با تسریع اقدامات و اتمام هر چه سریعتر این پروژه مهم تاكید نمودند.

منبع: