كدخدایی: انتخابات در آمریكا نمایش دموكراسی است

به گزارش آذر سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اعتراف جان كری به حكومت یك درصدی دلاركراسی در آمریكا، اظهار داشت: انتخابات در آمریكا نمایش دموكراسی است.

به گزارش آذر به نقل از مهر، عباسعلی كدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در حساب كاربری خود در توئیتر نوشت: در صورتیكه ۶۰ درصد آمریكایی ها به انتخابات در كشورشان بی اعتماد هستند، مقامات رژیم متقلب و رو به افول آمریكا، با خیال سلطه و دخالت در امور دیگر ملت ها شب و روز می گذرانند!
وی اشاره كرد: وقتی جان كری نیز به حكومت یك درصدی دلاركراسی در آمریكا اعتراف می كند، انتخابات در آمریكا یعنی نمایش دموكراسی.
گفتنی است، كدخدایی در ادامه عكسی از یك نمودار را منتشر نمود كه در آن میزان اعتماد مردم كشورهای مختلف به روند انتخاب در آن كشور را نشان داده است.
بر اساس این نمودار، آمریكا در جایگاه بیست و هفتمین كشور در بین كشورهای جهان با تنها ۴۰ درصد اعتماد عمومی قرار گرفته است.

منبع: