تولید روغن فوق پیشرفته و تحریم شده هواپیماهای مسافربری برای نخستین بار در كشور توسط ستاد اجرایی

به گزارش آذر سه پروژه مهم شركت نفت پارس وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام به بهره برداری رسید.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، عارف نوروزی معاون اقتصادی ستاد اجرایی و مدیرعامل گروه اقتصادی بركت در این مراسم اظهار داشت: سه طرح شامل “تولید روانكارهای پیشرفته صنایع هوایی، راه اندازی پایانه بارگیری محصولات صادراتی و افزایش ظرفیت واحدهای عملیاتی” امروز در شركت نفت پارس به بهره برداری رسید.
وی با استراتژیك خواندن محصول جدید این شركت اظهار داشت: روغن های مخصوص صنعت هوانوردی برای نخستین بار در كشور توسط شركت نفت پارس وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام تولید شد كه ازاین طریق سالانه ۳۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای كشور اتفاق خواهد افتاد.
مدیرعامل گروه اقتصادی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام اضافه كرد: باتوجه به تحریم بودن این روانكارها، درحال حاضر سالیانه ۹۰میلیون دلار برای واردات روغن موتورهای جت و هیدرولیك، ارز ازكشور خارج میشود بنابراین ستاد اجرایی در جهت اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی تولید این محصول را در دستور كار خود قرارداد.
وی تصریح كرد: این روغن مراحل تست خودرابا موفقیت پشت سرگذاشته و از امروز دراختیار صنعت هوایی قرار میگیرد.
در ادامه این مراسم خلیلی مدیرعامل شركت نفت پارس هم اظهار داشت: باصادرات سالیانه ۶۷ میلیون دلار به ۲۰ كشور وتولید ۲۴محصول جدید درسال، شركت برتر سال۹۸ درعرصه صادرات و كارآفرینی شده ایم و سال آینده هم ۲۲ محصول جدید به بازار عرضه خواهیم كرد.

منبع: