ربیعی: ستاد پیشگیری و مقابله با كرونا در وزارت بهداشت تشكیل می شود

به گزارش آذر سخنگوی دولت اظهار داشت: ستاد پیشگیری و مقابله با كرونا در وزارت بهداشت تشكیل می شود.

به گزارش آذر به نقل از مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار سلسله یادداشت مجازی در حساب كاربری خود در توئیتر به تشریح آخرین اقدامات دولت در موضوع ویروس كرونا پرداخت.
وی اشاره كرد: بنا به دستور رئیس جمهور ستاد پیشگیری و مقابله با كرونا در وزارت بهداشت با حضور وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشكی، كشور، گردشگری، راه و شهرسازی، سخنگوی دولت و نماینده ستاد كل نیروهای مسلح تشكیل می شود. سایر دستگاه های اجرایی بنا به لزوم در جلسه شركت می كنند.
سخنگوی دولت افزود: دولت از شروع شیوع كرونا در چین، در چند جلسه موضوع را بررسی و تصمیمات مقتضی در مرزها اتخاذ و وزارت بهداشت با حساسیت تمام موضوع را رصد و اقدامات لازم را صورت داده بود. حالا كه علایمی مشاهده شد نیازمند اقدامات جامع تر و همكاری همه شهروندان هستیم.
ربیعی اشاره كرد: دولت با حساسیت كامل و با تمام توان همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. از هموطنان انتظار همكاری و توجه به سفارش های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی می رود.

منبع: