حسنوند برای پنجمین بار نماینده مردم اندیمشك شد

به گزارش آذر با بیان رسمی نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه اندیمشك، فریدون حسنوند بعنوان نماینده این حوزه انتخابیه راهی بهارستان شد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، شهروندان اندیمشك در ۱۵۲ شعبه دریافت رأی كه برای مشاركت و حضور شهروندان اندیمشك پیشبینی شده حضور یافته و رأی خویش را به صندوق ها انداختند.
روز جمعه ۱۲ نامزد انتخابات برای كسب رأی اعتماد به رقابت پرداختند كه فریدون حسنوند نماینده چهار دوره كرسی نمایندگی اندیمشك برای پنجمین بار انتخاب گردید.
فریدون حسنوند با كسب ۳۳ هزار ۹۰۲ رأی اعتماد دیگری از شهروندان دریافت و برای پنجمین بار در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صاحب كرسی نمایندگی مردم شهروندان اندیمشك شد.
این نماینده اصولگرا، رئیس كمیسیون انرژی مجلس دهم شورای اسلامی است.
فریدون حسنوند در دوره های ششم، هفتم، هشتم، دهم و با انتخاب مجدد در دوره یازدهم بعنوان نماینده شهرستان اندیمشك انتخاب گردید.
شهرستان اندیمشك در شمال استان خوزستان افزون بر ۱۷۱ هزار نفر جمعیت دارد.