بنیادی ؛ سهمیه ۶۰ لیتری بنزین به سفرهای تابستانی اختصاص خواهد یافت

آذر: عضو هیئت رئیسه كمیسیون تلفیق اظهار داشت: با عنایت به شیوع بیماری كرونا بطور قطع سهمیه ۶۰ لیتری در روزهای عید نوروز به خودرو ها اختصاص نخواهد یافت و این سهمیه در تابستان به كارت سوخت ها اختصاص می یابد.
بهروز بنیادی عضو هیئت رئیسه كمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مصوبه این كمیسیون پیرامون سهمیه ۶۰ لیتری بنزین كارت سوخت ها اظهار داشت: در آخرین جلسه كمیسیون تلفیق كه در صحن علنی مجلس برگزار گردید در مورد این موضع تصمیم گیری شد. نماینده مردم كاشمر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر طبق این مصوبه مقرر شد سهمیه ۶۰ لیتر بنزین با نظر و تشخیص دولت در تابستان یا بهار به كارت سوخت خودرو ها اختصاص پیدا كند. عضو كمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: با عنایت به شیوع بیماری كرونا اساسا این سهمیه ۶۰ لیتری در روزهای عید نوروز به خودرو ها اختصاص نخواهد یافت. وی تصریح كرد: سهمیه بنزین ۶۰ لیتری در روزهای تابستان برای سفرهای تابستانی به كارت سوخت خودرو ها اختصاص می یابد.