توضیحات رئیس مجمع نمایندگان استان كرمان درباره سیل در این استان

به گزارش آذر رئیس مجمع نمایندگان استان كرمان با اشاره به اینكه سیل در پنج شهر جنوبی این استان آمده است اظهار داشت كه برق و آب برخی از روستاها قطع شده كه مسؤلان در كوشش برای وصل مجدد آن هستند.
حسین امیری خامكانی در گفتگو با ایسنا در توضیح وضعیت مناطق سیل زده اظهار داشت: سیل در پنج شهر جنوبی استان كرمان آمده كه استاندار به این مناطق رفته است. هنوز اطلاعی از میزان خسارات وارد شده به این استان ها نداریم.
وی اظهار داشت كه بیشتر از ۱۰۰ روستا درگیر سیل هستند. منتظر اطلاعات مربوطه از خسارات وارده هستیم ولی آنچه مسلم است قطعی آب و برق برخی از روستاها بوده كه مسؤلان در كوشش برای وصل هستند.