تابش ؛ جلسه مجازی مجلس انجام شد

به گزارش آذر عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیشنهاد نمایندگان مجلس در جلسه مجازی برای پیش پرداخت چند ماهه یارانه نقدی و معیشتی به مردم اطلاع داد.
محمد رضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر درباب جزئیات تشكیل جلسه امروز مجلس به صورت مجازی اظهار داشت: درجلسه امروز مجلس كه به صورت مجازی باحضور حدود ۱۳۰ نماینده و به ریاست لاریجانی برگزار شد، رئیس مجلس درباب علت عدم تشكیل جلسه علنی مجلس با حضور وزیر بهداشت ودرمان جهت بررسی اقدامات این وزارتخانه در مقابله باكرونا توضیحاتی ارائه داد. نماینده مردم اردكان در مجلس گفت: لاریجانی، علت عدم برگزاری جلسه علنی را نامه ستاد ملی مقابله با كرونا مبنی برلزوم تاخیر دوهفته ای در برگزاری جلسات علنی مجلس دانست و ابراز امیدواری كرد كه نخستین جلسه علنی مجلس درسال جاری ظرف ۱۰ روز آینده بافاصله گذاری مناسب و در محل صحن و با استفاده از جایگاه تماشاچیان انجام می شود. عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این نشست نمایندگان به طرح دیدگاه ها و نظرات خویش درباب مغایرت قانونی برگزاری جلسات به صورت مجازی، پیشنهاد فراخوان پویش خیرین برای پشتیبانی از لطمه دیدگان بیماری كرونا، پیش پرداخت چند ماهه یارانه به مردم، تعمیم مرخصی زندانیان به متهمینی كه در زندان هستند و هنوز حكم محكومیت نگرفته اند، ضرورت حضور پررنگ تر مجلس در موضوع كرونا، اعمال مقررات و محدودیت ها در استانها متناسب با سیر پیشرفت بیماری، انتقاد به رد قبول كمك های بین المللی باتوجه به كمبود تجهیزات پزشكی و تقلیل منابع مالی متاثر از تحریم ها و تاثیرات بیماری كرونا، ارائه راهكار تامین منابع لازم توسط افراد و گروه هایی كه با اظهارات خویش سطح مطالبات را می افزایند، پرداختند. تابش همین طور اظهار نمود: رئیس مجلس در این نشست گفت «در ستاد ملی مقابله با كرونا تمهیداتی برای جبران خسارات لطمه دیدگان از كرونا اندیشیده شده همچون اعطای وام ارزان قیمت برای واحدهای خرد. البته به در هم تنیدگی و پیچیدگی موضوعات باید توجه داشت و باتوجه به كمبود منابع تصمیمات سنجیده و قابل اجرا اتخاذ نمود. تردیدی نیست كه باید برای لطمه دیدگان از كرونا تمهیداتی اندیشید بنا بر این كمیته اقتصادی به موازات كمیته بهداشتی در ستادملی مقابله باكرونا تشكیل شده است كه این موضوعات را پی می گیرد» وی افزود: علاوه بر این رئیس كمیسیون ویژه حمایت ازتولید ملی اعلام كرد؛ این كمیسیون چندین جلسه جهت بررسی راهكارهای مهار تبعات سوء اقتصادی این بیماری به صورت مجازی برگزار كرده است. و لازم است نهادها وبنیاد هائی از قبیل ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان در جبران خسارت ها به كمك دولت بشتابند. تابش با اشاره به بررسی راهكارهای تحقق شعارسال، جهش تولید در جلسه مجازی مجلس اظهار داشت: بررسی هایی دربخش های مختلف اقتصادی انجام پذیرفته كه عمدتاً مبتنی به افزایش رشداقتصادی است كه گزارش آن تا هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد واگر نیازی به قانونگذاری بود، طرح آن تهیه خواهد گردید. عضو فراكسیون امید مجلس اظهار داشت: درانتها اسامی غایبین در جلسه مجازی قرائت گردید. وی افزود: برگزاری جلسات مجلس در فضای مجازی محمل قانونی ندارد و لزوم دارد هر چه زودتر جلسه علنی در محل فعلی مجلس با فاصله گذاری مناسب انجام و به اصلاح بخشنامه مبادرت شود تا بتوانیم در مواقع اضطراری جلسات را در محل دیگر و یا در فضای مجازی و با رای گیری به روشی كه در قانون پیش بینی می شود، انجام دهیم. عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتظار مردم از مجلس كه ركن ركین قانونگذاری است را عمل به قانون دانست و تاید كرد: متاسفانه مدتهاست قانون و قانونگرایی در اتخاذ تصمیمات به حاشیه رانده شده و مجلس در ذیل امور قرار گرفته است. در راس امور قرارگرفتن مجلس منوط به ترویج قانون وقانونگرایی در كشور و رفتار و اظهارنظرات سنجیده نمایندگان است تا خانه ملت اعتبارخویش را باز یابد و محل اتكای مردم در همه حوادث و رویدادها باشد.