عمویی : جهش تولید می تواند دشمنان را ناامید كند

به گزارش آذر منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار داشت: با تحقق شعار سال و مرتفع ساختن مشكلات اقتصادی و اشتغال می توانیم در مقابل فشارهای بیگانگان بایستیم و آنها را ناامید نماییم.
ابوالفضل عمویی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شعار سال ۹۹ تصریح كرد: جهش تولید در جهت شعار سال قبل یعنی رونق تولید است كه یك هدف بزرگ را در اقتصاد ملی ما فعال می كند و سبب می شود كه خیلی از مشكلات برطرف شود. وی ادامه داد: با فعال شدن واحدهای تولیدی در سرتاسر كشور بحث اشتغال و امنیت اقتصادی كه در سال های گذشته بسیار ما را با مشكل روبرو كرده است، مورد توجه قرار گرفته و اهتمام هرچه بیشتر به تحقق شعار سال می تواند مشكلات را برطرف كند. منتخب مردم تهران در مجلس با اشاره به اینكه طرح این شعار نشان دهنده اهتمام رهبر معظم انقلاب به رفع مشكلات كشور است، اظهار داشت: شعار سال كمك می نماید همه ظرفیت ها و توانمندی هایی كه وجود دارد هم جهت شده و در یك راستا و به سمت هدفی مشخص قرار بگیرد. عمویی اضافه كرد: امیدواریم امسال توجهات مردم به مسؤلان در یك راستا به سمت جهش در تولید باشد كه در این شرایط می توانیم امیدوار باشیم اقتصاد كشور پویا و قوی خواهد شد. وی ادامه داد: با تحقق شعار سال و مرتفع ساختن مشكلات اقتصادی معیشتی و اشتغال می توانیم در مقابل فشارهای بیگانگان كه در سال های گذشته بیشتر از قبل هم شده است، بایستیم و آنها را ناامید نماییم. منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به اینكه با جهش تولید می توانیم با قدرت در مقابل زیاده خواهی های نیروهای خارجی بایستیم، اظهار داشت: اگر این شعار به صورت كامل پیگیری و محقق شود دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناكام خواهیم گذاشت.