میرتاج الدینی : طرح ملی مسكن انقلاب را در مجلس یازدهم كلید می زنم

به گزارش آذر منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم اظهار داشت: بنده طرحی را تحت عنوان طرح ملی مسكن انقلاب آماده كرده ام تا خانه اولی ها و كسانی كه در حاشیه شهرها سكونت می كنند از این طریق بتوانند خانه دار شوند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولویت های مجلس یازدهم، تصریح كرد: مشكل اقتصادی مردم مساله ای كتمان ناپذیر است و بر این اساس مجلس یازدهم باید برنامه هایی را برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و افزایش قدرت خرید آنان داشته باشد.
منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم با تاكید بر لزوم برنامه ریزی برای حل مشكل مسكن، تصریح كرد: بنده طرحی را تحت عنوان طرح ملی مسكن انقلاب آماده كرده ام تا خانه اولی ها، كسانی كه در حاشیه شهرها سكونت می كنند و همینطور كسانی كه خانه هایشان فرسوده است، از این طریق بتوانند خانه دار شده و یا آنكه خانه های خویش را بازسازی كنند.
میرتاج الدینی بیان نمود: اصلاح نظام بانكی و مالیاتی هم یكی از اولویت های اصلی كشور است كه نمایندگان مجلس یازدهم باید برای حل آن چاره اندیشی كرده و برنامه داشته باشند.

منبع: