امیرعبداللهیان: كرونا ⁩ثابت كرد هژمونی آمریكا قادر به اداره جهان كه نه، بلكه آمریكا هم نیست

به گزارش آذر دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل اظهار داشت: بحران كرونا ⁩ثابت كرد كه هژمونی آمریكا نه فقط قادر به اداره جهان بلكه قادر به اداره این كشور هم نیست.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«‏⁧بحران ⁧ كروناویروس⁩ ثابت كرد كه هژمونی آمریكا نه فقط قادر به اداره جهان بلكه قادر به اداره كشور آمریكا نیست. این بحران، نظام تك قطبی و نظم جهانی ادعایی بشر را نفی كرد. جهان ⁧ پساكرونا⁩ شكل دیگری خواهد داشت كه اعتقاد به قدرت ⁧ خدا⁩ در آن، پررنگ است.»

منبع: