در جلسه هیئت رئیسه مجلس با روسای كمیسیون ها مطرح شد ادامه جلسات علنی مجلس تا خرداد

آذر: یك عضو هییت رئیسه كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از امكان تشكیل كمیسیونی ویژه بمنظور رسیدگی به طرح ها و لوایحی كه مسیر خودرا در كمیسیون های تخصصی طی كرده و در نوبت صحن هستند، پیش از اختتام مجلس دهم آگاهی داد.
سید ابوالفضل موسوی بیوكی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس با روسای كمیسیون های تخصصی مجلس، بیان كرد: در جلسه امروز تاكید شد تا خرداد ماه و شروع به كار مجلس یازدهم، هر هفته جلسات علنی مجلس شورای اسلامی حداقل دوبار تشكیل گردد. هم چنین درباب موضوعات مهمی كه باید در مدت باقی مانده در دستور كار مجلس قرار گیرد، بحث شد.
ایشان سپس اظهار نمود: مسائل اقتصادی، حقوق كارگران و بحث اشتغال همچون مسائلی است كه قرار شد در این مدت بررسی شود. كمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز قرار شد در این دو هفته جلسات خود را ایجاد كرده و هریك به وظایف خود در بعد نظارتی و اجرایی عمل كنند و گزارش خودرا تحویل هیئت رئیسه دهند.
نماینده مردم یزد در مجلس اشاره كرد: قرار شد در مدت باقی مانده نمایندگان حضور فعال در مجلس داشته به جز افرادی كه به این ویروس مبتلا شده و هنوز دوره درمان آنان طی نشده یا افرادی كه در معرض خطر هستند. درباب مسائل جاری كه دولت و مجلس باید بایكدیگر حل كنند نیز بحث های مفصلی شد.
ایشان سپس اشاره كرد: از دیگر مواردی كه در جلسه امروز عنوان شد استفاده از اصل ۸۵ برای تشكیل كمیسیونی ویژه بمنظور رسیدگی به طرح ها و لوایحی كه مسیر خودرا در كمیسیون های تخصصی طی كرده و ممكنست فرصت بررسی در صحن به آنها نرسد. با تشكیل این كمیسیون این لوایح و طرح ها نیز به تصویب رسیده و زحمات نمایندگان در این دوره نیز به هدر نمی رود.
وی ادامه داد: تصمیماتی درباب چینش نمایندگان در جلسه علنی برمبنای پروتكل های بهداشتی نیز اتخاذ شده است.

منبع: