كدخدایی: رهبری مولفه های نقشه راه آینده رادر دیدار بانمایندگان ترسیم كردند

به گزارش آذر سخنگوی شورای نگهبان تصریح كرد: رهبری در دیدار با نمایندگان، منشور حل مشكلات كشور از راه همكاری قوای سه گانه را ترسیم كردند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر تصریح کرد: رهبری در دیدار با نمایندگان، منشور حل مشکلات کشور از راه همکاری قوای سه گانه را ترسیم کردند. ایشان در ادامه آورده است: سه عنصر پرهیز از حاشیه سازی، معیشت مردم و اصلاح روند قانونگذاری به همراه همدلی و هماهنگی مقامات، مؤلفه های اصلی نقشه راه آینده کشور است که از مجلسی قوی، انقلابی و جوان بر می آید.

منبع: