در كمیسیون بودجه انجام شد رفع شبهه شورای نگهبان درباره اعمال مدرك دوم فرهنگیان

به گزارش آذر رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از رفع شبهه شورای نگهبان در مورد اعمال مدرك دوم فرهنگیان در این كمیسیون اطلاع داد.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: طرح اعمال مدرک دوم فرهنگیان که از سوی شورای شورای نگهبان با عنایت به اصل ۷۵ قانون اساسی رد شده بود، در جلسه امروز کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بعد از مذاکرات صورت گرفته با برخی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مشخص شد اصل ۷۵ رعایت نشده است. بنابراین مقرر شد در اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰ میلیارد تومان بابت اجرای مدارک تحصیلی فرهنگیان پیشبینی شود.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: مصوبه امروز بعد از تصویب در صحن مجلس، جهت تعیین تکلیف نهایی برای شورای نگهبان ارسال می شود.