یار محمدی: برای حفظ صنعت هوانوردی دغدغه ما باید پشتیبانی از مسافرین باشد

آذر: یک عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مبحث افزایش نرخ بلیت پروازها در کمیسیون عمران مطرح گردیده است و حتما در نخستین فرصت با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون بررسی می گردد تا قیمتی معقول برای پروازها با عنایت به وضعیت اقتصادی مردم تعیین شود.
علیم یارمحمدی در گفت وگو با ایسنا در مورد افزایش قیمت نرخ بلیت پروازها بیان کرد: مسئول بخش حمل و نقل کشور وزارت راه و شهرسازی است. در کشور ما تابحال بنا بر این بوده که برای خرید بلیت ها سوبسید داده می شد و بخشی از هزینه را هم مسافرین پرداخت می کردند، اما با التهابات بازار ارز و تصمیماتی که گرفته شد این سوبسید به صورت ناگهانی قطع شد و شاهد افزایش قیمت ها هستیم.
ایشان در ادامه اظهار نمود: وابستگی این بخش به نرخ ارز یکی از دلایل افزایش قیمت است. تابحال قیمت بلیت ها شناور بوده و مردم با عنایت به مسافت هزینه پرداخت می کردند، اما اکنون این بخش با یک افزایش قیمت ناگهانی مواجه شده است. پروازی که خود من با آن به استان سیستان می روم با افزایش قیمت چشم گیری مواجه شده است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس خاطرنشان کرد: بنده اعتراض خویش را در این زمینه به مسئولان اعلام نموده ام. این دغدغه هم در کمیسیون عمران عنوان شد و حتما در نخستین فرصت با حضور مسئولان مربوط این مورد در کمیسیون بررسی می گردد. تا قیمتی معقول برای پرواز ها با عنایت به وضعیت اقتصادی مردم تعیین شود.
یار محمدی تصریح کرد: اگر نیاز به افزایش قیمت باشد این امر باید به صورت پلکانی صورت گیرد. وضعیت کنونی بر نگرانی مردم می افزاید. دغدغه ما باید پشتیبانی از مسافرها باشد چون که صنعت هوانوردی هم وابسته به مسافر است. باید در تعیین قیمت بلیت هواپیما همه جوانب در نظر گرفته شود تا قیمت ها متعادل شوند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، این در شرایطی است که به تازگی وزیر راه درباره افزایش قیمت بلیت گفته است: در شرایط فعلی، حفظ صنعت هوانوردی از قیمت پروازها برای کشور بسیار مهمتر است و باید بتوانیم این صنعت را از گزند تحریم ها حفظ و در حرکت نگه داریم.