تعیین سفیر جدید ایران در هند

آذر: سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند تعیین شد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و موافقت رئیس جمهور علی چگنی بعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو منصوب گردید.
وی قبل از این سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوبا و مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه بود.
سفیر پیشین ایران در هند، غلامرضا انصاری بود که چندی قبل از جانب وزیر امورخارجه بعنوان معاون اقتصادی وزارت امور خارجه انتخاب گردید.