ادعاهای خصومت آمیز جان بولتون در مورد ایران

آذر: مشاور امنیت ملی امریکا در دیدار با نخست وزیر ارمنستان در مورد تحریم های ایران و تاثیر مرز مشترک این دو کشور بر این مسئله گفت وگو کرد.
به گزارش آذر به نقل از رادیو لیبرتی، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا وعده داده است که دولت دونالد ترامپ ایران را در پاسخ به آن چه «عملکر بدخواهانه » در منطقه خوانده تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد.
بولتون در مصاحبه ای اخصاصی با رادیو لیبرتی در روز بیست و پنجم اکتبر بعد از دیدار با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان این اظهارات را داشت و با بیان این که «همانگونه که به نخست وزیر گفتم، ما می خواهیم بیشترین فشار را بر ایران اعمال کنیم» ادعا کرد: چراکه(ایران) پیگیری سلاح های هسته ای را متوقف نکرده است.
وی همینطور مدعی شد: ایران «بانکدار مرکزی تروریسم بین المللی» باقی مانده است. و ما در مورد برنامه های موشکی ایران و فعالیت های نظامی متداولش در سوریه، عراق و جاهای دیگر نگران هستیم.
ایشان در ادامه اظهار داشت: ما نمی خواهیم در روند توسعه ی تحریم ها ضد ایران، به دوستانمان آسیبی بزنیم.
بولتون در این باره اظهار داشت: در گفت وگو با پاشینیان به تفصل تاکید کرده l م که دولت ترامپ با شدت زیادی این تحریم ها را اعمال خواهد نمود و در این صورت مرز ایران_ارمنستان یک مسئله مهم خواهد بود.
این ادعاها در شرایطی مطرح می گردد که مقامات کشورمان همواره تاکید دارند که جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال روابط دوستانه با همسایگان و همچون ارمنستان است و خوشبختانه اعتماد خوبی بین دو دولت و دو ملت وجود دارد. اما ظرفیت های گسترده در دو کشور، ایجاب می کند که روابط اقتصادی همپای روابط سیاسی ارتقاء یابد.