ذوالنور در گفتگو با مهر: بازدیدهای هسته ای مجلس ادامه دارد، گزارش های ۵ و ۶ برجام نهایی شد

آذر: رئیس کمیته هسته ای مجلس اظهار داشت: بازدیدهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته هسته ای این کمیسیون از مراکز و سایت های هسته ای به صورت مستمر و با قوت بیشتری در حال انجام است.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اقدامات کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جهت عرضه گزارش اجرای برجام، تصریح کرد: بازدیدهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته هسته ای این کمیسیون از مراکز و سایت های هسته ای، به صورت مستمر و با قوت بیشتری نسبت به قبل در حال انجام می باشد تا از این طریق، پیشرفت های هسته ای کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بازدید از مراکز و سایت های هسته ای جزء وظایف ذاتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است و نباید تصور شود که این بازدیدها صرفا در جهت برجام است.
رئیس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره گزارش های برجامی وزارت امور خارجه نیز، بیان کرد: گزارش های سه ماهه وزارت امور خارجه درباره برجام، همچنان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال می شود؛ ما هم گزارش پنجم و ششم درباره روند اجرای برجام را تهیه و جهت قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده ایم.
ذوالنور تصریح کرد: کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گزارش های شش ماهه بعدی خود درباره روند اجرای برجام را هم تهیه خواهد نمود.