محمدی: مهم ترین راهکار برای مقابله با تحریم ها وحدت است

آذر: یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت وحدت برای مقابله با شرایط فعلی تحریم ها، اظهار داشت: ما باید با تاکید بر وحدت برنامه های دقیق و شفافی برای مقابله با این شرایط داشته باشیم.
داوود محمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره بهترین راهکار برای مقابله با شرایط فعلی تحریم های یک جانبه آمریکا، اظهار داشت: بهترین راهکار برای چنین شرایطی در درجه اول وحدت است. در کنار هر برنامه ریزی علمی و اجرایی در این خصوص وحدت و کنار هم قرار گرفتن مردم، مسئولین و دولت باید مورد توجه باشد.

وی اضافه کرد: البته در کنار وحدت لازم است ما اطلاعات دقیق در مورد اقدامی که طرف مقابل می خواهد ضد ما شکل دهد کسب نماییم. مسئولین نهادهای مرتبط، وزارت امور خارجه و به صورت کلی نظام وظیفه دارد اطلاعات دقیقی را از برنامه دشمن کسب کنند. بعد از آن باید امکانات داخلی خویش را با دقت مورد بررسی قرار دهیم و راهکارهای علمی دقیق و حساب شده را برای مقابله با این شرایط داشته باشیم. ما باید از ظرفیت تمام متخصصین که دل در گروی ایران دارند در این شرایط استفاده نماییم.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «باید از ظرفیت فعالیت های علمی مراکز تحقیقاتی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در چنین شرایطی استفاده شود»، اظهار داشت: ما باید با تاکید بر وحدت ملی برنامه های خویش را به صورت دقیق پیش ببریم.

محمدی با تاکید بر اینکه «متولیان امر باید با مردم صادق باشند و شرایط به صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود» تصریح کرد: باید مردم را در کنار نظام و دولت قرار داد نه این که دل مردم را خالی کرد، در این صورت به صورت قطع پیروز خواهیم شد.