رنجبرزاده در گفتگو با مهر: تحریم های آمریکاراتبدیل به فرصت نماییم، تحریم هاراه به جایی نمی برند

آذر: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما باید تحریم های جدید آمریکا را تبدیل به فرصت کرده و از این شرایط چون گذشته به خوبی عبور نماییم.

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا مقابل ایران، گفت: در شرایط فعلی که آمریکا دور جدید تحریم های خود مقابل ایران را اعمال کرده است، ما باید تحریم ها را تبدیل به فرصت کرده و از این شرایط چون گذشته به خوبی عبور نماییم.
وی با اشاره به اینکه تحریم های آمریکا بین المللی نیست و این تحریم ها صرفا از طرف دولت آمریکا وضع شده است، اظهار داشت: خیلی از کشورهای اروپایی هم راستا با تحریم های آمریکا نیستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه جامعه بین المللی باید با سیاست های یکجانبه آمریکا و اعمال تحریم های ظالمانه این کشور مقابله کند، اظهار داشت: با اقدامات ترامپ، آمریکا روز به روز در جامعه بین المللی منزوی تر میگردد و معین نمی باشد که با این رویه، آمریکا چه آینده مبهمی را در پیش داشته باشد.
رنجبرزاده اشاره کرد: سیاست های اعمالی دولت های مختلف جهان همسو با ایران و در مقابله با سیاست های مقامات آمریکاست و بر این اساس این تحریم های جدید هم راه به جایی نمی برد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به طرح های پیشنهادی مجلس برای مقابله با تحریم های آمریکا، اشاره کرد: برای مقابله با تحریم های آمریکا نیازی به تدوین و تصویب طرح خاصی نیست چونکه ترامپ به تنهایی با اقداماتش آمریکا را منزوی می کند.