با حضور حقوقدانان شورای نگهبان دومین جلسه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس برگزار گردید

آذر: دومین جلسه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مجلس و حقوقدانان شورای نگهبان برگزار گردید.
به گزارش آذر به نقل از شورای نگهبان، دومین جلسه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور یکی از حقوقدانان شورای نگهبان و غلامرضا کاتب بعنوان طراح این طرح و تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی برگزار گردید.
در نخستین جلسه بررسی این طرح کدخدایی و موسوی از حقوقدانان شورای نگهبان در این جلسه حضور داشتند و نقطه نظرات خویش را بیان نمودند. همینطور محمدجواد کولیوند، سید علی ادیانی، محمد حسینی تفرش و میرمحمدصادقی معاون قوانین رئیس مجلس حضور داشتند و به عرضه نظر پرداختند.
بر طبق این گزارش، دومین جلسه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور غلامرضا کاتب، محسن کوهکن ریزی، محمد حسینی تفرش، عبدالباسط درازهی و علی محمد مرادی حضور داشتند و نظرات خویش را بیان نمودند. از سوی شورای نگهبان هم سام سوادکوهی بعنوان حقوقدان شورای نگهبان و آقای بهادری از پژوهشکده شورای نگهبان حضور داشتند و نظرات خویش را در مورد استانی شدن انتخابات مجلس بیان نمودند.