کواکبیان با اشاره به استیضاح ظریف؛ به جای تشویق، استیضاح می نماییم

آذر: نماینده مردم تهران در مجلس با نمایش توضیحاتی درباره مسئولیت پذیری در جامعه اظهار نمود: اگر دکتر ظریف می گوید پولشویی در کشور وجود دارد به جای این که تشویق کرده و پیگیری نماییم، استیضاح می نماییم.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، مصطفی کواکبیان طب سخنانی در همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی و فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر تعاملات اقتصادی اظهار نمود: واقعیت این است که فرهنگ مسئولیت اجتماعی و پاسخگو بودن وظایفی دارد که تا حدودی در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و جای تامل زیادی دارد.
وی با تاکید بر اینکه منافع جمعی باید مقدم بر منافع فردی باشد، اظهار داشت: این که در تقسیم مسئولیت ها و توزیع منابع بسیاری اطراف خود یا مباحث رانت خواری و فرزند سالارانه را در نظر می گیرند، این کار ما را به پیشرفت نمی رساند در حالیکه اگر روحیه تقدم منافع جمعی وجود داشت حتما هم افزایی احداث می کرد.
این نماینده مجلس همین طور با اشاره به اینکه چند عامل سبب احداث فرهنگ مسئولیت اجتماعی می شود، اظهار داشت: رهبران و زمامداران اجتماع باید الگو و اسوه در مسئولیت پذیری باشند و مسئولیت خودرا بر دوش دیگران نیندازند، مساله دیگر این که حاکمیت قانون در جامعه و کشور وجود داشته باشد.
کواکبیان تصریح کرد: امروز، روز مجلس و شهادت مدرس است ما همه ادعا داریم که در مجلس مدرس گونه هستیم و مدرس وار قانون تصویب می نماییم، اما چقدر در این راستا در صداقت و شفافیت عمل می نماییم، مرحوم مدرس نامی از خود برجای گذاشت که همه می گویند باید مثل او بود واقعیت این است که او برای خودش تلاش نمی کرد همه کوشش او و هم و غم برای مردم بود و این مسئولیت اجتماعی مدرس است که او را وا می دارد از حقوق مردم دفاع کند.
این نماینده اصلاح طلب مجلس اضافه کرد: اگر قرار باشد مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی در کشور ما جا بیفتد باید از رهبران اجتماع انتظار داشت حاکمیت قانون علی السویه و به طور مساوی وجود داشته باشد.
او همینطور اظهار نمود: در جامعه و کشور نیازمند آموزش حقوق شهروندی هستیم، اما باید دید چقدر به حقوق شهروندی تسلط داریم و رصد می نماییم.
کواکبیان ادعا کرد: بعنوان مثال خبرنگاری که وضعیت جامعه را بیان می کند احضار می نماییم اما با فردی که خلاف کرده کاری نداریم.