واعظی: روحانی در جریان انتصاب دامادش نبود

آذر: رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حاشیه های پیش آمده درباره انتصاب داماد روحانی، توضیحاتی در این زمینه ارائه نمود.
دریافت 8 MB