معاون رییس جمهور: حقوق قانونی مردم در بعضی ادارات، به آنها فروخته می گردد

به گزارش آذر معاون رئیس جمهوری عدم آشنایی مردم با حقوق شهروندی خودشان را یکی از اشکالات در زمینه حقوق شهروندی دانست و اظهار داشت: خیلی از مردم زمانی که حق خویش را دریافت می کنند منت کشی و قدردانی می کنند، در بعضی از ادارات هم حقوق قانونی مردم به آنها فروخته می گردد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، جمشید انصاری در شورای اداری استان آذربایجان شرقی با رویکرد حقوق شهروندی، با اشاره به سالروز صدور منشور حقوق شهروندی، اظهار نمود: آنچه که بعنوان منشور حقوق شهروندی از جانب ریاست جمهوری ابلاغ گردیده، هر بند آن بر اساس قوانین موضوعی کشور است و در یک مجموعه واحد با هدف مشخص گرد هم آمده است.
وی افزود: در تدوین این منشور دقت بر اصل قانونمداری بوده و هیچ سخنی خارج از مبنای قانون گفته نشده است، تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی یکی از اقدامات دولت در این زمینه است که لایحه آن به مجلس تقدیم شده و همینطور لایحه شفاف سازی در نظام اداری و مبارزه با فساد اداری در آینده ی نزدیک تحویل مجلس شورای اسلامی می گردد.
انصاری تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی با کار مدیران در دستگاه های اجرایی ارتباط بیشتری دارد، ما زمانی که از حکمرانی خوب سخن می گوییم، تعاریف و تعابیر مختلفی برای آن بیان می شود، در تعبیر ساده حکمرانی خوب یعنی اداره ی امور با سه ضلع حاکمیت، دولت، مردم و بخش خصوصی یعنی تشکل های سازمان یافته اقتصادی و نهادهای مدنی و برآمده از جامعه مدنی است.
وی ادامه داد: حکمرانی خوب زمانی محقق می گردد که توازن بین اختیارات و عملکرد این سه رکن تولید شود و این گونه نباشد که دولت با اختیارات حجیم داشته و نهادهای مدنی فاقد اختیارات باشند بلکه هر دو آنها باید جایگاه و تاثیرگذاری مختص خویش را در امور اداری کشور داشته باشند.
انصاری اضافه کرد: مهم ترین وظیفه ی دولت، استقرار حاکمیت ملی و تامین امنیت است تا جامعه و مردم بتوانند با امنیت زندگی مطلوبی داشته باشند، در همین راستا هم نهادهایی مانند نیروهای مسلح، دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه مسئولیت برقراری امنیت را برعهده دارند.
معاون رئیس جمهور با بیان این که تامین و تولید زیرساخت ها، زمینه را برای انجام فعالیت های مردم و بخش خصوصی فراهم می آورد، اضافه کرد: مردم با بهره مندی از زیرساخت ها، می توانند فعالیت های اقتصادی را انجام داده و ثروت تولید کنند.
وی تولید ارتباط تنگاتنگ با حقوق مردم و شهروندی را از وظایف دولت و حاکمیت عنوان نمود و اظهار داشت: در تمامی حوزه ها دولت با حقوق شهروندان ارتباط مستقیم دارد، در جایی که امنیت برقرار نشود یا این که به بهانه تامین امنیت، آزادی های مشروع مردم را نادیده گرفته شود، حقوق مردم مخدوش می گردد.
وی با بیان این که مجموعه وظایف دولت توسط کارکنان انجام می شود، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی وظایف متعددی برعهده دارند، همه باید بر مبنای حقوق شهروندی عمل کنند تا حقی از حق شهروندان را از بین نرود.
انصاری با بیان این که بعضی از کارگزاران، مدیران و کارکنان دولت آشنایی کاملی با حقوق شهروندی نداشته و وظایف خویش را در ارتباط با حقوق شهروندی درک نکردند، اظهار داشت: آموزش کارکنان با حقوق شهروندی باید جزوی از اقدامات مهم مدیران باشد.
وی با بیان این که رسانه ها در جهت آشنایی مردم با حقوق شهروندی تلاش کنند، بیان کرد: مردم باید مطالبه گری کرده و مدیران ملزم به برآورده کردن خواسته ها و پاسخگویی به مردم هستند و معتقدم این گام بسیار کوچکی در ارتقای حقوق شهروندی در کشور است.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: متاسفانه در هیچ یک از استان ها نهادهایی بعنوان نمایندگان مردم جهت سوال و جواب از مدیران دستگاها تشکیل نیافته و این اقدام مورد غفلت واقع شده است که امیدوارم چنین نهادی در آذربایجان شرقی تشکیل یافته و مابقی استان ها هم با الگوگیری از این استان استفاده کنند.
وی با اشاره به تقویت اختیار استان ها و تفویض امور به ادارات و تمرکز دایی، اظهار داشت: استان های ما مشکل کمبود اختیار ندارند بلکه مشکل اصلی جسارت اعمال اختیار است، هیچ اختیاری نیست که استان ها برای پیشبرد امور مردم در دست نداشته باشند.