کریمی در گفتگو با مهر: مشکلات بیمه ای جانبازان امروز در فراکسیون ایثارگران بررسی می گردد

آذر: سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس از برگزاری جلسه ای در عصر امروز برای حل مشکلات بیمه ای جانبازان و ایثارگران اطلاع داد.

علی اکبر کریمی سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، از بررسی مشکلات جانبازان و ایثارگران در فراکسیون متبوعش اطلاع داد و اظهار داشت: ما از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه جهت حضور در جلسه عصر امروز این فراکسیون دعوت به عمل آورده ایم.
وی درباره این جلسه، اظهار داشت: مقرر است در جلسه امروز مشکلات پیش آمده برای ایثارگران و جانبازان در مورد بیمه تکمیلی آنان مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس تصریح کرد: متاسفانه دولت مهرماه مصوبه کارشناسی نشده ای داشت و از آغاز آبان اجرایی شد که بر مبنای آن کلیه جانبازان و ایثارگران را از بیمه تکمیلی اجرا شده توسط بنیاد شهید محروم کرد و آنها را به دستگاه های خودشان یا صندوق های بازنشستگی تابعه شان ارجاع دادند.
کریمی اظهار داشت: با گذشت ۲ ماه از این تصمیم دولت هنوز سازوکار پوشش بیمه ای برای خیلی از جانبازان و ایثارگران در دستگاه ها بخصوص آموزش و پرورش پیش بینی نشده است و این مسئله مشکلاتی را برای آنان بوجود آورده که امروز ابعاد آن مورد بررسی قرار می گیرد.