در جلسه عصر امروز؛ کلیات لایحه بودجه ۹۸ در کمیسیون برنامه تصویب گردید

به گزارش آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۸ در کمیسیون برنامه و بودجه اطلاع داد.

سیدمهدی فرشادان در گفت وگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۸ در دستور کار جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه قرار داشت و در نهایت کلیات لایحه بودجه به تصویب رسید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بعد از تصویب کلیات، کمیسیون وارد بررسی تبصره های درآمدی لایحه بودجه شد.
نماینده مردم سنندج اظهار داشت: مقرر شد در هفته های آینده حتی در زمان سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، کمیسیون برنامه و بودجه در دو نوبت بامداد و عصر لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دهد.