در صحن مجلس مطرح شد؛ اختلاف نظر نمایندگان خوزستان در مورد اعتراض به انتقال آب

به گزارش آذر نمایندگان اهواز و شادگان اختلاف نظرهای خویش را درباره نوع اعتراض به ماجرای انتقال آب در جلسه علنی در چارچوب تذکر شفاهی مطرح نمودند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، در انتها جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی همایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس در تذکری نسبت به اعتراضات سیاسی در ماجرای انتقال آب انتقاد نمود.
در ادامه مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری، اظهار داشت: بعضی ها جوری وانمود می کنند که این اعتراض ها برخلاف مقررات و ناخوشایند بوده است؛ من از همکار عزیزم نماینده خوزستان تعجب می کنم که این گونه سخن می گوید.
وی اضافه کرد: با اعتراضات ما، ردیف های انتقال آب از بودجه حذف شد، عده ای با فشار و استعفا می خواستند بر این تصمیم تأثیر بگذارند و ما به علت ترس از لابی ها و اعمال نفوذها اعتراض کردیم.
به گزارش آذر به نقل از مهر، برخی از نمایندگان خوزستان در روز تحویل بودجه از جانب رئیس جمهور در مجلس، در صحن علنی مبادرت به تحصن کردند.
همایون یوسفی و تعداد دیگری از نمایندگان خوزستان در این تحصن شرکت نکردند.