رهبرانقلاب در دیدار با مردم قم؛ حل مشکلات معیشتی فقط با پخش کردن پول حاصل نمی گردد

آذر: رهبرانقلاب در مهمترین سفارش خود به مسئولان به خصوص دولتمردان تاکید کردند: اولویت کاری خودرا حل مشکلات معیشتی مردم خصوصاً قشرهای ضعیف قرار دهید، چونکه این مسئله اهمیت ویژه ای دارد.
دریافت 6 MB