ادعای جدید جان بولتون درباره برنامه هسته ای کشورمان

آذر: مشاور امنیت ملی آمریکا با استناد به یک گزارش ادعایی درباره برنامه هسته ای کشورمان گفت، ترامپ به درستی به ˮتوافق وحشتناکˮ با ایران تمام کرد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود به گزارش ادعایی موسسه علوم و امنیت بین الملل اشاره نمود و نوشت: “ایران در گذشته اطلاعات ناقص و جعلی درباره برنامه هسته ای اش به آژانس بین المللی انرژی اتمی نمایش داده است.”
بولتون در این توئیت آورده است: رئیس جمهور (آمریکا) حق داشت به توافق وحشتناک با ایران اختتام دهد. فشار بر ایران برای توقف جاه طلبی هسته ای اش افزایش خواهد یافت.
موسسه علوم و امنیت بین الملل در گزارش خود به قلم دیوید آلبرایت، کارشناس مسائل هسته ای، اولی هاینونن بازرس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، فرانک رابیان و آندره استریکر مدعی شده بود: اسناد به دست آمده از آرشیو هسته ای ایران نشان داده است که یک سایت هسته ای سابق در ایران تحت پروژه 110 در طرح عماد تابحال کشف نشده بود و این طرح درباره توسعه و تولید تسلیحات هسته ای بوده است.
همچنین در این گزارش ادعا شده است که هدف از این سایت احداث تاسیساتی برای تولید اورانیوم برای ساخت سلاح های هسته ای بوده است تا نیاز قدیمی ایران را برای دسترسی و غنی سازی اورانیوم برای تولید سلاح هسته ای تامین کند.
موسسه علوم و امنیت بین الملل در گزارش خود از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواهد تا سایت ها، تاسیسات، مکان ها و مواد در رابطه با این فعالیت ها را راستی آزمایی و ایران را ملزم به همکاری با تحقیقات مربوطه کند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، این ادعای جدید در حالی سپس گذشت سه سال از زمان اجرای برجام مطرح میگردد که یکی از شروط اجرای این توافق، گزارش نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مسائل کنونی و باقیمانده درباب برنامه هسته ای گذشته ایران بود. آژانس در این گزارش که قبل از آغاز اجرای برجام انتشار یافت، تائید کرد که هیچ شواهدی دال بر وجود انحراف در مواد و برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.
به نظر می آید آمریکایی ها بازهم اهتمام دارند در این برهه زمانی و در ادامه تلاش هایشان برای افزایش فشار بر ایران به نبش قبر مسئله ای بپردازند که سوالات پیرامون آن چندین سال است حل شده و پرونده مربوط به آن باز بسته شده است.

مترجم: ساجده محمودی
دبیر: آرش محمدیان