جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ مجلس ماده مربوط به مجازات انتقال خاک از کشور را اصلاح کرد

آذر: نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده مربوط به مجازات افرادی که مبادرت به انتقال خاک به خارج از کشور می کنند را اصلاح کرد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک اعاده شده از شورای نگهبان جهت تامین نظر این شورا با ۱۴۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه ماده ۲۱ این لایحه را اصلاح کردند.
ماده ۲۱ پس از اصلاح به این شرح است که انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع می باشد. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات های تعزیری درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور ستاندن مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۲۶ این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۵۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲۶ باز به این شرح اصلاح گردید که آئین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میگردد و ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.