عراقچی خبر داد؛ سازوکار جدید اروپا برای مقابله با آمریکا عصر امروز اعلام می شود

به گزارش آذر معاون سیاسی وزارت امور خارجه اظهار داشت: ساز و کار جدید اروپا برای مقابله با تحریم های امریکا عصر امروز رسماً اعلام می شود.

به گزارش آذر به نقل از مهر، سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه درباره کانال مالی ارتباط اروپا با ایران اظهار داشت: ساز و کار جدید اروپا برای مقابله با تحریم های امریکا عصر امروز رسماً اعلام می شود. این سازوکار برای مبادله شرکت های اروپایی با ایران به منظور مقابله با تحریم ها، رسماً توسط سه کشور اروپایی اعلام خواهد شد.معاون سیاسی وزیر امور خارجه اضافه کرد: مقرر است بعد از اعلام این ساز و کار خانم موگرینی هم در اطلاعیه ای حمایت خویش را از آن اعلام نماید.عراقچی اظهار داشت: به نظر می آید برای شکل گیری الگوی تجاری، عملیاتی شدن و هم تشکیل مکانیزم مشابه چنین سازوکاری در ایران، زمانی به طول انجامد.وی هدف از تولید این ساز و کار جدید اروپایی ها برای مبادلات تجاری شرکت های اروپایی با ایران به منظور مقابله با تحریم های آمریکا را نوعی ساز و کار مالی دانست که اروپایی ها چندین ماه است در حال طراحی و شکل گیری آن هستند و برپایه آن، ​مجموعه دریافتی و پرداختی ایران با اروپا که شامل صادرات و واردات خواهد بود صورت خواهد گرفت و تمام مبادلات تجاری وارد این ساز و کار می شود و پرداخت ها و دریافت ها پا به پا خواهد شد.عراقچی اظهار داشت: ساز و کار مشابه اروپایی ها هم در ایران شکل خواهد گرفت تا برپایه آن صادرکنندگان و وارد کنندگان هم بتوانند خویش را با چنین سیستمی وفق دهند.وی اضافه کرد: این طرح نوعی فعالیت های تجاری و اقتصادی می باشد که برپایه آن شرکت هایی که مایل باشند با جمهوری اسلامی ایران کار تجاری کنند مبادلات خویش را از این طریق انجام دهند.معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصریح کرد: این ساز و کار زمانی برای ما منفعت خواهد داشت که شرکت ها و کشورهای غیر اروپایی که کمتر در دسترس بودند در مرحله بعدی بتوانند به فعالیت های تجاری و اقتصادی با ایران بپردازند و در آن صورت است که مجموعه خریدهای بین المللی ما از این طریق پا به پا می شود.عراقچی برگزاری جلسات کارشناسی با اروپایی ها و هم اقدامات بانک مرکزی برای داخل در مورد این ساز و کار را از پیش زمینه های عملیاتی کردن این ساز و کار تجاری و مالی دانست و اضافه کرد: این که چقدر شرکت های اروپایی مایل باشند که با این ساز و کار وارد همکاری و فعالیت شوند مرحله بعدی است که باید به آن شرکت ها اطلاع رسانی شود.وی اظهار داشت: آن چه ما آگاه هستیم این است که اروپایی ها این ساز و کار را به شکلی طراحی نموده اند که برپایه آن شرکت هایی که با آن کار می کنند با تحریم های امریکا مواجه نشوند.معاون سیاسی وزیر امور خارجه در عین حال اضافه کرد: البته فشار امریکا سر جای خود هست و امریکایی ها تهدید کرده اند که با این ساز و کار مقابله خواهند کرد.عراقچی در پاسخ به این سوال که چرا تهیه این ساز و کار تجاری و مالی از جانب اروپایی ها زمانبر شد، اظهار داشت: آنها اعلام نموده اند در صدد پیدا کردن راه هایی بودند که تحریم امریکا عملیاتی نشود.وی با تاکید بر این که این ساز و کار اروپا فقط برای کالاهای تحریمی تهیه شده است، اضافه کرد: امکان دارد کار با کالاهای غیر تحریمی شروع شود تا الگویی برای پرداخت و دریافت ها صورت گیرد و هدف از تشکیل آن تنها برای کالاهای تحریمی است.معاون سیاسی وزیر امور خارجه اظهار داشت: از نظر ما این قدم اولی است از مجموع تعهداتی که اروپایی ها متعهد شده بودند و در بیانیه ماه می ۲۰۱۸ که بین وزیر امور خارجه ایران و سه کشور اروپایی صورت گرفت آنها مجموعه ای از تعهدات را قبول کردند و این ساز و کار بعنوان قدم اول است که با تولید یک کانال بانکی سایر تعهدات آنها هم صورت گیرد.عراقچی ابراز امیدواری کرد: این تعهد اروپا و ساز و کار جدید به صورت کامل اجرا شود و ناقص نباشد.وی اظهار داشت: هدف اصلی این ساز و کار پشتیبانی از شرکت های اروپایی است که می خواهند با جمهوری اسلامی ایران وارد تعاملات تجاری شوند.معاون سیاسی وزیر امور خارجه اضافه کرد: این که این شرکت ها چقدر وقت کشی کنند تا وارد این ساز و کار شوند منوط به این است که این ساز و کار به درستی طراحی شده باشد و به این شرکت ها معرفی شود و این مباحث اقدامات بعدی است که باید مشخص شود.عراقچی اظهار داشت: هدف این است که شرکت هایی که می خواهند با جمهوری اسلامی ایران برپایه این ساز و کار فعالیت های تجاری و مالی انجام دهند مورد تحریم امریکا قرار نگیرند.وی بار دیگر خاطرنشان کرد: البته امریکا در این زمینه تهدیدات خویش را دارد و ما امیدواریم اروپایی ها که این همه در عرضه این طرح تجاری و مالی معطل کردند در زمینه مقابله با تحریم ها راهکارهای مناسب را اندیشیده باشند.معاون سیاسی وزیر امور خارجه اظهار داشت: نفس این که اروپا وارد طرحی شده که برای ایران امکان مقابله با تحریم ها را بدهد از نظر سیاسی ارزش خویش را دارد، ولی به لحاظ فنی باید ببینیم چقدر این طرح عملیاتی خواهد شد.عراقچی تصریح کرد: اروپا باید در اجرای این طرح تعجیل کند و وارد بازی های تأخیری نشود.