نماینده اصفهان: قطاری که در جهت پیشرفت بانوان به حرکت درآمده با سرعت به نتیجه می رسد

آذر: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چهل سالگی سال بلوغ است و چهل سالگی انقلاب در حالی آغاز می شود که ایران از فراز و نشیب های زیادی عبور کرده و این شرایط را به خوبی پشت سر گذاشته است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، ناهید تاج الدین در مراسم زنگ گلبانگ انقلاب در اصفهان، اظهار نمود: بنده به نمایندگی از مردم اصفهان و خصوصاً بانوان عقیده دارم اگر به گذشته بنگریم و آنرا با شرایط فعلی مقایسه نماییم شرایط حاکم بر بانوان رو به جلو بوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: بانوان نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا با مشکلاتی مواجهند و محرومیت هایی درباب آنان وجود دارد اما به لطف خداوند قطاری که در جهت پیشرفت بانوان به حرکت در آمده با سرعت به نتیجه می رسد.
تاج الدین اشاره کرد: در دولت آقای روحانی ۳۰ درصد انتصابات مربوط به بانوان بوده است پس امیدوارم مدیران استان اصفهان باز انتصابات بیشتری را به بانوان اختصاص دهند تا فرمایش آقای روحانی به سرانجام برسد.