شیخ محمد خجسته در نماز جمعه تهران: مردم بحرین به حمایت ملت ایران نیاز دارند، درمقابل ظالمان می ایستیم

به گزارش آذر شیخ محمد خجسته، از رهبران سیاسی انقلابی مردم بحرین با اشاره به اینکه مردم بحرین به حمایت ملت ایران نیاز دارند، اظهار داشت: ملت بحرین همیشه صبور و استوار خواهد بود و درمقابل ارتش های ظالم خواهد ایستاد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، حجت الاسلام شیخ «محمد خجسته» از رهبران سیاسی انقلابی مردم بحرین در سخنان قبل از خطبه های نماز جمعه تهران با ابلاغ سلام گرم مردم بحرین به امام خامنه ای و ملت ایران، اظهار نمود: خصلت دفاع از مظلوم خصلتی نادر در بین ملت ها و کشورهای جهان است.
وی اضافه کرد: ملت ما ملتی مقاوم و شجاع است و به وعده نصرت الهی ایمانی راسخ دارد و با شکست و ناامیدی و درماندگی بیگانه است. ملت بحرین یک ملت حسینی و رهبر آن یعنی شیخ عیسی قاسم هم یک رهبر حیدری، حسینی و شجاع است.
شیخ محمد خجسته تصریح کرد: این روزها هشت سال از آغاز جنبش انقلابی مردم بحرین می گذرد. بیشتر از ۷۰ درصد مردم بحرین در حالیکه جان خویش را کف دست گرفته بودند در میدان لولو تجمعات مسالمت آمیز و به دور از خشونت برپا کردند و در مقابل ۵ ارتش عربستان، امارات، قطر، اردن و کویت با پشتیبانی آمریکا و انگلیس ایستادند. این ارتش ها گمان می کردند با برخوردهای قهرآمیز عزم و اراده ملت ما را سست و آرزوهای آنها را نابود می کنند.
وی تصریح کرد: آنها در استفاده از نیروی نظامی برای سرکوب مردم شکست خوردند چونکه ملت ما بر مسالمت آمیز بودن مطالبات و انقلاب خود پافشاری کرد. رژیم بحرین در نبرد با مردم از انواع شگردهای تبلیغاتی و دیپلماتیک بهره برد و در این راستا از تمام دلارهای نفتی بهره جست. این رژیم از راه فشار اقتصادی، ایجاد تفرقه میان دسته ها و طوایف و روش های خباثت آمیز تلاش در شکستن اراده مردم بحرین داشت.
شیخ محمد خجسته تصریح کرد: ملت بحرین باوجود همه این ها در صبر و پایداری و ادامه راه اصرار دارد و یاری رسانی شما ملت ایران را عامل مهمی در پایداری، بقا و استمرار و استقرار عدالت و برابری در بحرین می داند.
وی اضافه کرد: بحرین بحران سیاسی حادی را می گذراند که از دل آن بحران های اقتصادی و اجتماعی بزرگی سربرآورده است. امروز بحرین پس از ۸ سال به پرتگاه ورشکستگی اقتصادی رسیده است. درآمد بحرین بیشتر از ۸۵ درصد متکی به نفت می باشد.
شیخ محمد خجسته اظهار نمود: خاندان حاکم دارایی های بحرین را به سرقت برده اند و میلیاردها دلار دارایی مردم را در بانک های سوئیس اندوخته کرده اند و شهرها و جزیره های وسیعی زیادی در کشورهای مختلف خریداری نموده اند. امروز فساد اقتصادی به طرز وحشتناکی شیوع پیدا کرده و منجر به خالی شدن خزانه دولت شده است.
وی اظهار داشت: مردم بحرین به حمایت و ایستادگی شما در کنار ملت ایران نیاز دارند، بخصوص در رسانه های اجتماعی و راهپیمایی ها. ملت بحرین همیشه صبور و استوار و مخالف ناامیدی خواهد بود و درمقابل ارتش های ظالم منطقه سینه سپر خواهد نمود و هیچگاه از مواضع خود دست برنخواهد داشت تا اینکه خداوند پیروزی کامل و قاطع را تحت رهبری آیت الله شیخ عیسی قاسم به آنها عطا فرماید.