صبح امروز انجام گرفت؛ بازدید ۱۵۰ دانشجوی خارجی از مناطق عملیاتی راهیان نور

به گزارش آذر ۱۵۰ نفر از دانشجویان کشورهای مختلف در اردوی راهیان نور حضور بهم رساندند و از سد کرخه هم بازدید نمودند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، بامداد امروز(پنجشنبه) ۱۵۰ نفر از دانشجویان خواهر و برادر کشورهای مختلف از سد کرخه بزرگترین سد خاکی ایران، بازدید نمودند.
در این بازدید دانشجویانی از ۹ کشورهای ایتالیا، ترکیه، آرژانتین، ساحل عاج، نیجریه، لبنان، پاکستان، سنگال و افغانستان حضور دارند؛ از مجاهدت های رزمندگان هشت دفاع مقدس و قابلیت های سد خاکی کرخه که ۳۵ درصد برق کشور را تامین می کند، مطالبی بیان شد.
شایان ذکر است این کاروان از امروز به مدت ۴ روز از مناطق عملیاتی جنوب بازدید خواهند کرد.