دادستان تهران خبر بازداشت سی نفر از بی نظمی گران بازار مرغ

آذر: دادستان تهران از بازداشت سی نفر از بی نظمی گران بازار مرغ آگاهی داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران با بیان این خبر اضافه کرد: سپس تصمیم متخذه در کمیته مقابله با گران فروشی که با حضور نمایندگان دستگاه های متولی روز شنبه (25 /12/ 97) در دادستانی تهران تشکیل شد مقرر گردید مرغ تنظیم بازار با قیمت مصوب(11500 تومان) عرضه گردد که متاسفانه، سی نفر از دلالان عمده، با گران فروشی و عدم عرضه مرغ در بازار تلاش کردند وضعیت بازار مرغ را آشفته تر نمایند. به دنبال این اقدام سپس تشکیل پرونده قضایی، متهمان بازداشت شدند و مراکز فعالیت آنان باز پلمب گردید.
دادستان تهران اشاره کرد: کلیه مراکز عرضه مرغ موظف می باشند مرغ تنظیم بازار را به قیمت مصوب(11500 تومان)عرضه نمایند؛ والا به بهتان گران فروشی کلان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.