روح الامینی رئیس جدید خانه احزاب شد

به گزارش آذر عبدالحسین روح الامینی بعنوان رئیس جدید خانه احزاب ایران انتخاب گردید.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، نخستین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب در دوره جدید با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه و رای گیری برای ریاست خانه احزاب برگزار گردید که طی آن بنا بر تصمیم اعضای شورای مرکزی، ریاست خانه احزاب در سال ۹۸ بر عهده فراکسیون اصولگرایان و بعد از اتمام ریاست اصولگرایان، فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان در سال ۹۹ و اصلاح طلبان در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ریاست خانه احزاب را بر عهده خواهند داشت.
در انتها این جلسه که با حضور ۱۹ نفر از اعضای شورای مرکزی تشکیل شد، عبدالحسین روح الامینی از اعضای شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با کسب ۹ رای در مقابل ۷ رای حسن غفوری فرد و ۳ رای ممتنع بعنوان رئیس جدید خانه احزاب انتخاب گردید.
قبل از این حسین کمالی ریاست خانه احزاب را به عهده داشت.