مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس خبر داد ۹۰۰ میلیون جریمه گرانفروشی تجهیزات آشپزخانه در شیراز

آذر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه ۹۰۰ میلیونی یک واحد به سبب گرانفروشی آگاهی داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، علی مبشری در ارتباط با این پرونده اظهار نمود: با بازگشت فردی به تعزیرات حکومتی و اعلام شکایت از یک فروشگاه تجهیزات آشپزخانه رسیدگی به سوژه در دستور کار شعبه دهم تعزیرات حکومتی فارس قرار گرفت.
وی ادامه داد: شاکی ادعا داشت که تعدادی لوازم آشپزخانه صنعتی را به این واحد صنفی سفارش داده ولی مسئول واحد صنفی به بهانه بالا رفتن قیمت ارز، مبلغ زیادی از خریدار دریافت کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس اشاره کرد: طی کارشناسی های انجام شده مشخص شد که بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال گرانفروشی در این معامله انجام شده که با محرز شدن تخلف، مسئول واحد صنفی به تعزیرات احضار و دفاعیات وی ستاندن شد.
مبشری اظهار داشت: نهایتاً با عنایت به نظر کارشناسی و دفاعیات بلاوجه مسئول واحد صنفی، وی به استرداد مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به شاکی و پرداخت جریمه نقدی به میزان ۶۰۰ میلیون ریال در حق دولت محکوم شد.