به ریاست عارف؛ اولین نشست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان درسال جدید برگزارشد

به گزارش آذر اولین نشست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در سال جدید با حضور اعضا و به ریاست عارف برگزار گردید.
به گزارش آذر به نقل از مهر، اولین نشست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در سال جدید با حضور اعضا برگزار گردید. در این نشست که به ریاست محمد رضا عارف برگزار شد، اعضای جلسه با گرامی داشت روز ملی شوراها، روز کارگر و روز معلم به بررسی سیاست داخلی و خارجی کشور پرداختند و ضمن تقدیر از تلاش های دستگاه دیپلماسی کشور، اقدامات جنگ طلبانه دولت آمریکا را ناقض همه معاهدات بین المللی و حقوق مردم ایران قلمداد کردند. همینطور اعضای شورا نسبت به بروز بعضی از خشونت ها در کشور ابراز نگرانی کردند و خواهان بررسی دقیق این حوادث و علل بروز آن از جانب نهادهای ذیربط شدند. در این نشست اعضای شورا با عنایت به مشکلات و فشارهایی که به مردم وارد می شود خواهان توجه بیشتر نهادهای مسئول به مطالبات اقشار مختلف مردم بویژه در مناطق سیل زده شدند. در ادامه این جلسه آئین نامه کارگروه استان ها که بررسی برخی از بندهای آن از جلسه گذشته باقیمانده بود ضمن بحث و تبادل نظر اعضا درباره آئین نامه این کارگروه با برخی اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت. دیگر کارگروه های شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان هم گزارش عملکرد خویش را عرضه کردند.